Smok Mag Kit mit TFV12 Prince Tank 225 W - Kein Erhitzen?